ดูแลปลวก ด้วยน้ำยาเคมีคุณภาพสูง

ดูแลปลวก ด้วยน้ำยาเคมีคุณภาพสูง
บ้านไม่เกิน 60 ตรว*

12 ครั้ง/ปี 12,000 บาท *แถมอัดน้ำยาลงดินฟรี 1 ครั้ง
6 ครั้ง/ปี 6,990 บาท
4 ครั้ง/ปี 4,990 บาท

สำรวจหน้างานฟรี
*ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่