Pest Control

ดูแลและป้องกันสุขภาพคุณ จากปลวก หนู แมลง และสัตว์พาหะนำโรค ด้วยเคมีฉีดพ่น หรือ เหยื่อกำจัด ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ในปริมาณที่น้อย โดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรอง ปลอดภัยไร้กังวล

居住の

บ้าน การดูแลบ้านของเราจะใช้สารเคมีน้อยที่สุด เพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่อาศัยในบ้าน เราจะเน้นไปที่การป้องกันโดยแก้ไขสิ่งแวดล้อมรอบๆ และภายในบ้าน ให้สัตว์รบกวนเข้ามารบกวนให้น้อยที่สุด และใช้สารเคมีปริมาณน้อยเพื่อควบคุมสัตว์รบกวนที่หลุดลอดเข้ามาได้ให้หมดไป

サービス

ラット

Rats are fast-breeding animals and prefer to live in dirty places that are a collection of pathogens. Rats can also adapt and live in human houses. Rats are carriers of a variety of diseases, such as rat pee, rat fever, and infectious diseases, some of which can cause severe illness escaping death.‎

シロアリ

Termites are the most dangerous animals for all buildings because they can cause a lot of damage to the structure. Termites build nests underground and use walkways that contain soil pellets. To travel to the food source according to the structure. In wood and other areas with wood elements, especially in areas with high humidity or quiet, such as rooms under stairs, storage room, and ceiling.‎

ゴキブリ

Cockroaches are animals in the kitchen. It’s a good place to stay. Live in the water pipes. If you see cockroaches walking in the kitchen, it means that there are at least 100 cockroaches. It is difficult to get rid of them completely from the environment.

害虫

Mosquitoes, bed bites, ticks, fleas, and others, we can prevent and eliminate them

レストラン

ร้านอาหาร การดูแลร้านอาหารของเราจะเลือกใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูง โดยใช้ปริมาณที่เหมาะสมควบคู่กับการแก้ไขสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ครัว ให้สัตว์รบกวนเข้ามารบกวนให้น้อยที่สุด และใช้สารเคมีประสิทธิภาพสูงเพื่อควบคุมสัตว์รบกวนที่หลุดลอดเข้ามาได้ให้หมดไปโดยเร็วที่สุด

ขั้นตอนในการทำงาน

 1. สำรวจและตรวจสอบพื้นที่ โดยผู้ชำนาญการ
 2. ออกแบบการทำงานให้เหมาะสมกับพื้นที่และปัญหาที่พบ
 3. ออกปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้
 4. ส่งรายงานการทำงานทุกครั้ง
 5. ประเมินผลการทำงาน และนำไปปรับแผนการทำงานให้ดีที่สุดเสมอ เช่น การเปลี่ยนสลับสารเคมีเพื่อกันการดื้อยาเป็นต้น
 6. ผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยอบรมพนักงานในร้าน ให้ทราบถึงวิธีป้องกันสัตว์รบกวนรวมถึงการกำจัดเบื้องต้นในกรณีที่พบสัตว์รบกวนในพื้นที่

サービス

ラット

Rats are fast-breeding animals and prefer to live in dirty places that are a collection of pathogens. Rats can also adapt and live in human houses. Rats are carriers of a variety of diseases, such as rat pee, rat fever, and infectious diseases, some of which can cause severe illness escaping death.‎

シロアリ

Termites are the most dangerous animals for all buildings because they can cause a lot of damage to the structure. Termites build nests underground and use walkways that contain soil pellets. To travel to the food source according to the structure. In wood and other areas with wood elements, especially in areas with high humidity or quiet, such as rooms under stairs, storage room, and ceiling.‎

ゴキブリ

Cockroaches are animals in the kitchen. It’s a good place to stay. Live in the water pipes. If you see cockroaches walking in the kitchen, it means that there are at least 100 cockroaches. It is difficult to get rid of them completely from the environment.

害虫

Mosquitoes, bed bites, ticks, fleas, and others, we can prevent and eliminate them

企業

อาคาร สำนักงาน ต่างๆ แต่ละอาคาร สำนักงานจะมีเงื่อนไขการทำงานที่แตกต่างกันไป เช่น การเก็บเอกสารสำคัญให้พ้นจากปลวก การเก็บวัตถุดิบให้พ้นจากหนู หรือ การกำจัดตัวเรือดที่อยู่บนเตียง เรามีที่ปรึกษาจากประเทศญี่ปุ่นที่จะสามารถช่วยในการออกแบบวางแผนการทำงานให้เหมาะสมและได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยเราจะเลือกใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูง โดยใช้ในปริมาณที่เหมาะสมควบคู่กับการแก้ไขสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก เพื่อให้สัตว์รบกวนเข้ามารบกวนให้น้อยที่สุดและใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อควบคุมสัตว์รบกวนที่หลุดลอดเข้ามาได้ ให้หมดไปโดยเร็วที่สุด

ขั้นตอนในการทำงาน

 1. สำรวจและตรวจสอบพื้นที่ โดยผู้ชำนาญการ
 2. ออกแบบการทำงานให้เหมาะสมกับพื้นที่และปัญหาที่พบ
 3. ออกปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้
 4. ส่งรายงานการทำงานทุกครั้ง
 5. ประเมินผลการทำงาน และนำไปปรับแผนการทำงานให้ดีที่สุดเสมอ เช่น การเปลี่ยนสลับสารเคมีเพื่อกันการดื้อยา เป็นต้น
 6. ผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยอบรมพนักงานในร้าน ให้ทราบถึงวิธีป้องกันสัตว์รบกวน รวมถึงการกำจัดเบื้องต้นในกรณีที่พบสัตว์รบกวนในพื้นที่

サービス

ラット

Rats are fast-breeding animals and prefer to live in dirty places that are a collection of pathogens. Rats can also adapt and live in human houses. Rats are carriers of a variety of diseases, such as rat pee, rat fever, and infectious diseases, some of which can cause severe illness escaping death.‎

シロアリ

Termites are the most dangerous animals for all buildings because they can cause a lot of damage to the structure. Termites build nests underground and use walkways that contain soil pellets. To travel to the food source according to the structure. In wood and other areas with wood elements, especially in areas with high humidity or quiet, such as rooms under stairs, storage room, and ceiling.‎

ゴキブリ

Cockroaches are animals in the kitchen. It’s a good place to stay. Live in the water pipes. If you see cockroaches walking in the kitchen, it means that there are at least 100 cockroaches. It is difficult to get rid of them completely from the environment.

害虫

Mosquitoes, bed bites, ticks, fleas, and others, we can prevent and eliminate them