About Us

History

บริษัท วัน สเต็ป เพสต์ คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยและญี่ปุ่น ดำเนินการจัดการในด้านการกำจัดแมลงต่างๆ เช่น แมลงสาบ หนู ปลวก และแมลงรบกวนอื่นๆ ซึ่งปฏิบัติงานโดยยึดหลักวิธีการที่ใช้ในญี่ปุ่นและอเมริกา สำหรับบ้าน อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร และโรงงาน โดยยึดถือ concept “IPM” (Integrated Pest Management) โดยการใช้สารเคมีให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น โดยเน้นถึงความปลอดภัยสำหรับครอบครัว และสัตว์เลี้ยงในบ้าน

日本語をご希望の方は、こちらまでご連絡ください。
+66-80-963-0151

本社

〒101-0021
東京都千代田区外神田5-2-3 JR外神田ビル4階
TEL: 03-5826-4564(代) FAX: 03-5826-4555
E-mail: webmanager@one-step.co.jp
http://www.one-step.co.jp

สํานักงานฟิลิปปินส์

Blk. 10 Lot 16 Earth St.
Mapayapa Vill. Pulang Lupa
Las Pinas Citiy Philippines 1740
TEL: +63(0)2846-9200
FAX: +63(0)2846-3635

We are a Pest Control Company establish in 2009, Joint venture between Japan and Thailand. We have many services such as termite Control, Ants, Cockroaches, Rodents, Mosquitoes, Bedbugs, Fly Control and many more about pest.

We use concept “IPM” (Integrated Pest Management) not only kill pest but also protect customer environment from pest.

Integrated Pest Management

“IPM” (Integrated Pest Management System) คือ ระบบการรักษาความสะอาดของสภาพแวดล้อมแบบเฉพาะตัวของ วัน สเต็ป ที่จะช่วยให้เหล่าสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ปลวก หนู แมลงสาบ หรือแมลงต่างๆ นั้นออกไปจากสภาพแวดล้อมรอบตัวของเราด้วยการปฏิบัติการของช่างมืออาชีพที่ถูกอบรมอย่างดีจากประเทศญี่ปุ่นด้วยการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทำให้คุณลูกค้าสามารถไว้วางใจให้เราเป็นผู้ดูแลสภาพแวดล้อมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ

Tracking

เรามีเทคโนโลยีในการเก็บประวัติการเข้าบริการ การตรวจสอบเวลาการบริการ รวมถึงรายงานผลการบริการส่งถึงลูกค้าของเรา เพื่อที่จะนำไปช่วยในการดูแลและป้องกันแมลงร้ายในระหว่างรอบการทำงาน

Partners

  • อย. เลขที่ 1/2553
  • TPMA สมาคมกำจัดแมลง
  • Exterra กำจัดปลวกด้วยเหยื่อ
  • Sumitomo เคมีจากญี่ปุ่น

Our Technologies

เรามีการเรียนรู้และใช้วิธีการป้องกันและกำจัดแมลงร้ายแบบใหม่ๆ เสมอ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ใหม่ และสารเคมีใหม่ๆ ที่มีความปลอดภัยกับผู้คนมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วตรงต่อเวลา และเน้นทางด้านความปลอดภัยเป็นหลัก เพื่อให้คุณลูกค้ามั่นใจได้ว่า “บ้านและธุรกิจ” ของคุณจะได้รับการปกป้อง และขจัดปัญหาจากสัตว์รบกวนต่างๆ ที่อาจเป็นพาหะนำโรคมาสู่คุณ และคนที่คุณรัก

เครื่องตรวจสอบหนู

เมื่อมีการกัดแทะอาหารในเครื่องตรวจสอบ เครื่องจะส่งสัญญาณผ่านระบบอินเตอร์เน็ทมาแจ้งเตือนทันที ว่าในพื้นที่มีหนูเข้ามารบกวน

กล่องดักหนูที่มีระบบแจ้งเตือน

เมื่อมีหนูเข้ามาติดในกล่อง ทางกล่องจะสามารถแจ้งเตือนได้หลายรูปแบบเช่น ไฟกระพริบ หรือเสียง เพื่อให้เราได้ทำการเก็บหนูออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันการเสียชีวิตของหนูที่จะส่งกลิ่นรบกวน